Actualitat Juny 2020: GUIA d’entrenaments en Fase 2


Benvonlguts pares i mares,

Des de l’AGAV esperem que estigueu tots bé. Deguda a la situació actual provocada per el Covid-19, i les novetats que s’han produït, l’activitat s’iniciarà a l’aire lliure a la fase 2. Aquesta activitat es durà a terme en les següents franges horàries:

Per tal de poder dur a terme l’activitat, és imprescindible retornar degudament complimentats els documents adjunts: 

· Declaració responsable.

· Autorització a l’activitat.

Amdos documents s’hauran d’enviar sigants i omplerts via e-mail i entregar l’original a les entrenadores. També s’adjunten els protocols d’inici d’activitat a l’aire lliure i les mesures d’higiene.

Moltes gracies per avançat!

Atentament, 

AGAV