Avís Legal

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: Octubre 2020
 
L’Associació Gimnàstica Artística Vilassar de Mar (A.G.A.V), li vol informar sobre quines són les condicions d’ús que afecten “agavilassar.com”. Alhora, li indiquem que a la nostra Política de Privacitat i de Cookies trobarà informació referent al tractament de dades personals i a l’ús o captació d’informació a través de cookies.
 
Recordar-li en qualsevol cas que, pel simple fet d’accedir i navegar per agavilassar.com vostè està acceptant les clàusules del present Avís Legal. Per aquest motiu, us animem a que el llegueixi detalladament i que s’abstingui de continuar navegant pels seus continguts en cas que hi estigui en contra.

 
Identificació del titular

El titular i representant legal de agavilassar.com és la Associació Gimnàstica Artística Vilassar de Mar. amb N.I.F.: G58624842 i domicili fiscal a C/ Santa Eulalia 47,4/2 de Vilassar de Mar (Barcelona).
 
Per a comunicar-se amb ell podeu usar el següent correu electrònic de contacte: agavilassardemar@gmail.com

 
 

Condició d’usuari

L’accés, la navegació i l’ús de agavilassar.com, així com dels seus subdominis i/o directoris, es troben regits per les presents condicions d’ús. Tals condicions d’ús són aplicables a qualsevol Usuari de agavilassar.com i, en el cas concret, de les xarxes socials a elles vinculades des del moment que accedeix a la web i pel fet d’accedir-hi.
 
A l’accedir a agavilassar.com vostè es compromet a complir amb la totalitat de condicions descrites en el present Avís Legal i a abstenir-se de realitzar en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic amb aquesta.

 
 

Propietat Intel·lectual o Industrial de agavilassar.com

El domini «agavilassar.com», el disseny i el codi web de la pàgina web i tots els contigus que hi apareixen (articles, textos, imatges, logotips, marques, eslògans, dissenys, etc.) són propietat de la Associació Gimnàstica Artística Vilassar de Mar, de tercers que han autoritzat l’ús a la Associació Gimnàstica Artística Vilassar de Mar de forma exclusiva o de forma col·lectiva en estar sota el règim de llicències Creative Commons o similars.
 
Tals continguts respecten i estan protegits per totes les previsions legals legislació espanyola vigent en propietat industrial i intel·lectual. Per aquest motiu, queda expressament prohibit qualsevol tipus d’explotació (reproducció, copia, distribució, modificació, transformació, supressió o manipulació) dels continguts de agavilassar.com sense la prèvia i expressa autorització de la Associació Gimnàstica Artística Vilassar de Mar o dels seus corresponents autors.
 
En cap cas, l’accés al present espai web o la interacció amb els seus continguts, suposa l’adquisició per part dels Usuaris ni de dret de propietat sobre els continguts que aquesta allotja o mostra.
 
 

Responsabilitat pels continguts propis

Qualsevol informació mostrada a agavilassar.com, ja sigui en els continguts mostrats pel mateix espai web o en les diverses xarxes socials a ella vinculades, es consideren meres indicacions, informacions, opinions o recomanacions comercials.
 
Ni la Associació Gimnàstica Artística Vilassar de Mar ni els seus responsables assumeixen cap mena de responsabilitat respecte a l’ús que els usuaris puguin arribar a fer dels continguts o informacions que es puguin publicar a la web o a les xarxes socials. Seguir o no els consells o indicacions exposats a agavilassar.com recau sempre sobre el criteri i la responsabilitat de cada Usuari.
 
El responsable de la web també està exclòs de qualsevol responsabilitat respecte a tot allò relacionat amb la qualitat o el tracte dels serveis, d’empreses o organismes públics mostrats pels tercers a la web o en les xarxes socials.
 
 

Contingut de tercers

Dins dels continguts o serveis que es mostren a agavilassar.com, es pot fer ús o enllaçar per mitjà d’hipervincles web a pàgines web o serveis d’altres llocs web o. L’ús o la mostra d’aquests continguts no implica necessàriament l’acceptació dels continguts que apareguin ni indica cap tipus de vinculació amb els seus autors.
 
En qualsevol cas recordar-li que tals llocs web es regiran segons les seves pròpies Condicions d’Ús o Avisos Legals, i en cap cas estan subjectes al present Avís Legal o la nostra Política de Privacitat. Per aquest motiu, et recomanem que revisis l’Avís Legal de cada lloc web per poder saber quina és la Política de Privacitat i les Condicions d’ús d’aquell lloc en concret.
 
agavilassar.com i el seu responsable legal declinen, amb caràcter general, qualsevol tipus de responsabilitat en relació al contingut de tals enllaços, i es reserva el dret a eliminar, bloquejar o inutilitzar, qualsevol enllaç que redirigeixi a contingut que tinguem coneixement efectiu de la seva il·licitud.
 
Si algun usuari considera que un contingut o enllaç que aparegui a agavilassar.com és il·lícit o contradiu el previst en els punts anteriors, pot dirigir-se a agavilassardemar@gmail.com i comunicar-ho. En aquest correu, us haureu d’identificar amb noms i cognoms, indicar una adreça de correu electrònic vàlida per a poder realitzar les comunicacions, identificar amb precisió l’enllaç o comentari que consideri irregular i indicar les causes per les quals considera il·lícit tal contingut.
 
 

Xarxes Socials
La Associació Gimnàstica Artística Vilassar de Mar administra i gestiona el perfil “@agavilassar” en diverses xarxes socials (Facebook, Instagram i Youtube). Tals perfils es regeixen i s’utilitzen seguint els Termes i Condicions de cada xarxa social.
 
Cada usuari es lliure d’efectuar l’ingrés a tals xarxes socials així com a efectuar interaccions o publicar els seus propis continguts. En cap cas, ni agavilassar.com ni el seu administrador, es fan responsables dels usos o actes que les empreses propietàries d’aquestes plataformes pugin fer o aplicar als Usuaris “seguidors” de agavilassar.com.
 
L’administrador de les xarxes socials vinculades a agavilassar.com es reserva el dret a eliminar i denunciar quants comentaris o publicacions consideri necessaris per a conservar la bona reputació de maresmegourmet i dels seus col·laboradors, així com d’aquells comentaris que puguin resultar ofensius, denigrants o dels que es tingui un coneixement efectiu d’il·licitud per vulnerar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització.
 
Per a més informació, consulti l’apartat de Xarxes Socials de la nostra Política de Privacitat i de Cookies
 
 

Política d’enllaços o hipervincles web

En cas que vostè decideixi enllaçar a agavilassar.com, haurà d’enviar-nos una sol·licitud a agavilassardemar@gmail.com per tal d’obtenir un cosentiment exprès per a tal acte.
 
En tot cas, l’informem queden prohibits els enllaços a la Pàgina Web des de pàgines web difamatòries, pornogràfiques, racistes o de qualsevol altre tipus que pugui oferir informació falsa o perjudicial per a agavilassar.com o algun dels seus col·laboradors o clients.
 
 

Jurisdicció i legislació

La Associació Gimnàstica Artística Vilassar de Mar. es regeix per la legislació espanyola i europea aplicable. Per a qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar en relació amb els serveis prestats a través de la web, seran competents els tribunals de Mataró (Barcelona, Espanya).
 
Els responsables de agavilassar.com es reserven el dret a exercir totes aquelles accions que estiguin disponibles pel dret per a exigir responsabilitats derivades de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís Legal per part de l’usuari.
 
 

Canvis en la Política de Privacitat
Ens reservem el dret a modificar aquest Avís Legal en qualsevol moment. En cas de produir-se una modificació, s’actualitzarà la data d’actualització fixada a l’inici d’aquesta Política de Privacitat la qual marcarà la data d’inici de vigència de l’actualització. És la seva responsabilitat revisar l’esmentat apartat periòdicament per informar-se de qualsevol modificació.