Gestions

Secretaria del club


De forma presencial: horari de dilluns a dijous de 18.00 a 19.00.

Persona de contacte: Sònia Jiménez Desgueus

Telèfon de contacte: 937 500 884

Email de contacte: agavilassardemar@gmail.com

Inscripcions


Procediment d’altes i condicions


Per tal de formalitzar la inscripció de la vostra filla, cal fer el següent:
1. Imprimir la documentació que trobareu a continuació, a l’apartat Documents d’Inscripció.
2. Emplenar tota la documentació, amb MAJÚSCULES.
3. Enviar la documentació per correu electrònic a agavilassardemar@gmail.com juntament amb:
a) DNI de la vostra filla. (En cas de no tenir-ne, el del tutor legal).
b) Fotografia mida carnet en format jpg.
4. Entregar aquesta mateixa documentació original de forma presencial al mateix Pavelló Municipal d’Esports Paco Martin, al personal d’administració de l’AGAV (Sònia). Juntament amb aquesta documentació, s’haurà d’abonar en efectiu l’import corresponent a: matrícula, assegurança i primera quota mensual .
5. La resta de pagaments seran domiciliats.

Documentació


Aquí trobareu tota la documentació necessària per poder dur a terme la inscripció.

   Documents Inscripció

*Per tal de donar per validada i acceptada la inscripció al club, serà necessari l’entrega de la documentació signada (full d’inscripció, autorització, dades bancàries, drets d’imatge, autorització realització activitat) juntament amb l’abonament de la matrícula, assegurança i la primera quota mensual en efectiu.

Activitat i mensualitats


Duració activitat


Es recorda que l’activitat es duu a terme de setembre a juliol, ambdós inclosos.

Quotes


En realitzar l’alta al club, s’abonarà una matrícula de 60€ (quota única) que s’abona en donar- se d’alta a l’entitat. L’assegurança de 45€ és una assegurança anual. La quota mensual està formada per la quota de soci que és fixa (25 euros) més la quota del gimnàs. Les quotes del gimnàs varien en funció dels dies d’entrenament i el grup assignat.

Quota gimnàs baby 2 dies: 17€ + 25€ (associat)= 42€

Quota gimnàs Escola 2 dies: 25€ + 25€ (associat)= 50€


Les alumnes abonen un total d’11 mensualitats de quota del gimnàs, i de la quota de soci s’abonaran les 12 mensualitats. Durant el mes d’agost, es girarà un rebut corresponent a la quota d’associat per tal de conservar la plaça per al curs vinent. Podeu trobar més detalls a la documentació de la inscripció.

Llicència i assegurança


Totes les gimnastes han de comptar amb una assegurança o llicència de caire obligatori, doncs ens proporcionen la cobertura mèdica en cas d’accident. L’import de l’assegurança s’abonarà en el moment de la inscripció, i es renovarà cada temporada, girant-se en el rebut del mes d’agost.
En el cas dels equips de competició, les quotes del gimnàs es poden consultar directament a administració. Els preus de les llicències, així com les condicions d’inscripció a les competicions i normativa, es poden consultar directament a les webs de FGC i RFEG.

Horaris

Baixa


Procediment baixes i condicions

Per tal de donar-se de baixa de l’activitat, cal enviar via correu electrònic a agavilassardemar@gmail.com o entregar personalment el full que es troba més avall.

S’estableix que la baixa s’ha de comunicar amb un avís previ d’un mes per tal que sigui efectiva.

Documentació

Aquí trobareu tota la documentació necessària per poder dur a terme la baixa.

   Documents Baixa

Normes Generals


Vestuari

Els/les gimnastes han d’anar vestits amb roba adient per a la pràctica de la gimnàstica per motius de seguretat. Han de portar maillot i, si ho desitgen, malles curtes i sempre amb els cabells recollits.

Poden dur sabatilles de gimnàstica i mitjons, tot i que se’ls hi farà treure en cas de sorgir la necessitat durant la pràctica esportiva, en funció de l’aparell on es faci l’activitat.

Sempre vetllant per la seguretat de les nostres gimnastes, no es permet l’ús de penjolls, arracades penjants, polseres i rellotges.

És obligatori tenir l’equipació oficial del club (xandall i maillot) per tal de poder participar en tots els actes festius, esdeveniments, festivals i competicions on es representi al club.

Altres

Durant l’entrenament, les gimnastes tenen l’opció de portar una ampolla d’aigua per tal que puguin hidratar-se durant el mateix.

Ús de les instal·lacions


Vestidors:Els/les gimnastes poden fer ús dels vestidors assignats pel pavelló municipal. En aquests vestidors, poden deixar les motxilles amb la roba, sabates, etc.

S’ha de tenir en compte que l’AGAV no es fa responsable dels objectes perduts dins dels vestidors. Per tant, es recomana no deixar-hi ni mòbils ni objectes de valor.

En compliment a la normativa vigent, només es permet l’entrada a mares per ajudar a canviar de roba a les seves filles. En cas de sorgir la necessitat que un pare hagi d’ajudar a canviar la roba a la seva filla, aquest podrà accedir a un vestidor individual, autoritzat pel personal del pavelló municipal, que li indicarà les instruccions a seguir.

Gimnàs:
L’accés és estrictament per a gimnastes que formen part del club. Està prohibida l’entrada a pares i persones alienes a l’associació. En cas de necessitat de consultar, es podrà accedir per parlar amb la persona corresponent.

Pels desplaçaments interns (vestuari-sala de gimnàstica), s‘han d’utilitzar xancletes o similars que es deixaran a l’entrada de la sala.