Gestions

Secretaria del club


De forma presencial*: horari de dilluns a dijous de 18.00 a 19.00.
Persona de contacte: Sònia Jiménez Desgueus
Email de contacte: agavilassardemar@gmail.com
  
*A causa dels nous protocols de prevenció davant el COVID-19 queda anul·lada la secretaria presencial. Podeu contactar amb nosaltres a través del nostre email.

Horaris


Aquests són els nostres horaris per al curs 2020/21

Grup Baby Y
Dilluns i dimecres 17h a 18h
Anys 2015,2016,2017
Grup Baby N
Dimarts i dijous 17:15h a 18:15h
Anys 2015,2016,2017
Grup A1
Dilluns i dimecres 17h a 18:30h
Anys 2012,2013,2014
Grup A2
Dimarts i dijous 17:45h a 19:15h
Anys 2010 i 2011
Grup B
Dilluns i dimecres 18h a 19.30h
Anys 2008, 2009 i 2010
Grup C1
Dimarts i dijous 19:15h a 20:45h
Anys 2007, 2006,…
Grup C2
Dilluns i dimecres 19:15h a 20:45h
Anys 2007, 2006,…

Inscripcions


Procediment d’altes i condicions

Per tal de formalitzar la inscripció de la vostra filla, cal fer el següent:

1. Complimentar el full d’inscripció digital que trobareu fent click en el següent enllaç
  
2. Enviar una transferència amb l’import corresponent a: matrícula, assegurança i primera quota mensual al número de compte ES80.0075.0348.1406.0510.0354 – ASSOCIACIO GIMNASTICA VILASSAR DE MAR. Cal especificar el nom i cognom de la nena que realitzarà l’activitat a l’hora de realitzar l’ingrés.
  
Important: A causa de les restriccions per a la permanència a grups bombolla, no realitzem classes de prova de cap tipus.

* Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al correu electrònic a agavilassardemar@gmail.com.

Documentació

Aquí trobareu tota la documentació necessària per poder dur a terme la inscripció.

   Documents Inscripció

   Declaració responsable

*Per tal de donar per validada i acceptada la inscripció al club, serà necessari l’entrega de la documentació signada (full d’inscripció, autorització, dades bancàries, drets d’imatge, autorització realització activitat) juntament amb l’ingrés bancàri corresponent a: matrícula, assegurança i primera quota mensual de l’activitat.

Activitat i mensualitats


Duració activitat

Es recorda que l’activitat es duu a terme de setembre a juliol, ambdós inclosos.

Quotes

En realitzar l’alta al club, s’abonarà una matrícula de 60€ (quota única) que s’abona en donar- se d’alta a l’entitat. L’assegurança de 45€ és una assegurança anual. La quota mensual està formada per la quota de soci que és fixa (25 euros) més la quota del gimnàs. Les quotes del gimnàs varien en funció dels dies d’entrenament i el grup assignat.

Quota gimnàs baby 2 dies: 17€ + 25€ (associat)= 42€
Quota gimnàs Escola 2 dies: 25€ + 25€ (associat)= 50€

Les alumnes abonen un total d’11 mensualitats de quota del gimnàs, i de la quota de soci s’abonaran les 12 mensualitats. Durant el mes d’agost, es girarà un rebut corresponent a la quota d’associat per tal de conservar la plaça per al curs vinent. Podeu trobar més detalls a la documentació de la inscripció.

Llicència i assegurança

Totes les gimnastes han de comptar amb una assegurança o llicència de caire obligatori, doncs ens proporcionen la cobertura mèdica en cas d’accident. L’import de l’assegurança s’abonarà en el moment de la inscripció, i es renovarà cada temporada, girant-se en el rebut del mes d’agost.
 
En el cas dels equips de competició, les quotes del gimnàs es poden consultar directament a administració. Els preus de les llicències, així com les condicions d’inscripció a les competicions i normativa, es poden consultar directament a les webs de FGC i RFEG.

Baixa


Procediment baixes i condicions

Per tal de donar-se de baixa de l’activitat, cal enviar via correu electrònic a agavilassardemar@gmail.com o entregar personalment el full que es troba més avall.

S’estableix que la baixa s’ha de comunicar amb un avís previ d’un mes per tal que sigui efectiva.

Documentació

Aquí trobareu tota la documentació necessària per poder dur a terme la baixa.

   Documents Baixa

Normes Generals


Vestuari

Els/les gimnastes han d’anar vestits amb roba adient per a la pràctica de la gimnàstica per motius de seguretat. Han de portar maillot i, si ho desitgen, malles curtes i sempre amb els cabells recollits.
  
Poden dur sabatilles de gimnàstica i mitjons, tot i que se’ls hi farà treure en cas de sorgir la necessitat durant la pràctica esportiva, en funció de l’aparell on es faci l’activitat.
  
Sempre vetllant per la seguretat de les nostres gimnastes, no es permet l’ús de penjolls, arracades penjants, polseres i rellotges.
  
És obligatori tenir l’equipació oficial del club (xandall i maillot) per tal de poder participar en tots els actes festius, esdeveniments, festivals i competicions on es representi al club.
  

Altres

Durant l’entrenament, les gimnastes tenen l’opció de portar una ampolla d’aigua per tal que puguin hidratar-se durant el mateix.

Ús de les instal·lacions

Vestidors
Els/les gimnastes poden fer ús dels vestidors assignats pel pavelló municipal. En aquests vestidors, poden deixar les motxilles amb la roba, sabates, etc.
  
S’ha de tenir en compte que l’AGAV no es fa responsable dels objectes perduts dins dels vestidors. Per tant, es recomana no deixar-hi ni mòbils ni objectes de valor.
  
En compliment a la normativa vigent, només es permet l’entrada a mares per ajudar a canviar de roba a les seves filles. En cas de sorgir la necessitat que un pare hagi d’ajudar a canviar la roba a la seva filla, aquest podrà accedir a un vestidor individual, autoritzat pel personal del pavelló municipal, que li indicarà les instruccions a seguir.
  
Gimnàs
L’accés és estrictament per a gimnastes que formen part del club. Està prohibida l’entrada a pares i persones alienes a l’associació. En cas de necessitat de consultar, es podrà accedir per parlar amb la persona corresponent.
  
Pels desplaçaments interns (vestuari-sala de gimnàstica), s‘han d’utilitzar xancletes o similars que es deixaran a l’entrada de la sala.