Escola

Baby Gym

Aquesta activitat va dirigida a nens i nenes d’edats entre els 4 i els 6 anys.

En aquesta activitat, els més petits treballen la psicomotricitat, requisit bàsic en la iniciació dels més petits i en l’aprenentatge de qualsevol activitat física. Mitjançant circuits de psicomotricitat, jocs lúdics i els aparells gimnàstics, els infants comencen a descobrir el seu propi cos (esquema corporal). Els/les gimnastes treballen tant l’orientació i percepció de l’espai com la coordinació del seu propi cos com a principals pilars. Ens iniciem en el meravellós món de la gimnàstica d’una forma molt divertida.

HORARIS

Grup Baby Y. Dilluns i dimecres 17h a 18h.
Grup Baby N. Dimarts i dijous 17:15h a 18:15h.
Baby Gym

Grup A1

Aquesta activitat va dirigida a nenes d’edats entre els 6 i els 9 anys.

En aquesta activitat, les nenes fan un escalfament dinàmic i variat, dirigit tant per les entrenadores com per les pròpies alumnes. Això fa que elles tinguin cada dia més iniciativa i més creativitat. Es comença a introduir la preparació física de manera lúdica, mitjançant jocs i circuits divertits, buscant el desenvolupament i la millora de les capacitats físiques bàsiques, coordinació, equilibri i ritme.

Durant cada sessió es combinen els diferents aparells gimnàstics amb grups reduïts, per tal d’iniciar-se en el coneixement i l’adaptació progressiva dels mateixos aparells i els elements que es poden fer a cadascun d’ells. L’entrenament sol finalitzar amb jocs o dinàmiques diferents per tal de combinar la relaxació i els estiraments necessaris per acabar l’activitat.

HORARIS: Grup A1. Dilluns i dimecres 17h a 18:30h
Grup A1

Grup A2

Aquesta activitat va dirigida a nenes d’edats entre els 8 i els 10 anys.

Com en altres esports, es comença l’activitat amb un escalfament dinàmic i variat. Treballem la condició física, l’acrobàcia i la coreografia que ens ajudarà al desenvolupament en els diferents aparells de gimnàstica. Es treballen els elements bàsics igual que en etapes anteriors: l’equilibri, la força i la flexibilitat. Practiquen i aprenen la combinació de les diferents acrobàcies, salts, girs i dansa a cadascun dels 4 aparells (el poltre, el terra, les paral·leles asimètriques i la barra d’equilibri). S’incorporen els elements i les seves progressions en els aparells i també en altres zones com els llits elàstics per tal d’afavorir l’aprenentatge. A més d’aquest treball dels elements gimnàstics, es busca la millora de la condició física i de les habilitats bàsiques. L’entrenament finalitza amb una sèrie d’estiraments necessaris per a treballar la flexibilitat.També fan jocs que ens ajuden a establir vincles amb la resta de practicants.

HORARIS: Grup A2. Dimarts i dijous 17:45h a 19:15h
Grup A2

Grup B

Aquesta activitat va dirigida a nenes d’edats entre els 10 i els 12 anys.

L’activitat s’inicia amb un escalfament, per tal de preparar el cos per a l’activitat física. Durant la sessió d’entrenament, es treballen els diferents elements gimnàstics augmentant progressivament la dificultat. Es divideix el grup en subgrups d’un nivell similar i d’aquesta manera poder treballar de forma homogènia. Es comença a fer més èmfasi en la preparació física per tal de poder realitzar els diferents elements. La sessió acaba amb una sèrie d’estiraments i amb algun joc que a les nenes els hi agrada realitzar.

HORARIS: Grup B. Dilluns i dimecres 18h a 19.30h
Grup B

Grup C1 i C2

Aquesta activitat va dirigida a nenes a partir de 12 anys.

L’entrenament d’aquest grup comença amb un escalfament combinat amb música moltes vegades, per tal de preparar el cos per a l’exercici que faran a continuació. Tot seguit es fa la preparació física, ja que és un aspecte fonamental en la pràctica de la gimnàstica artística. Es realitzen entrenaments on es combinen la preparació física, els aparells i l’acrobàcia, sempre en grups reduïts, i on el posar-se en forma i el passar s’ho bé siguin la premissa indispensable per assolir nous reptes . També es realitzen petites activitats internes durant els entrenaments per a fomentar la motivació, la superació personal i el companyerisme sempre amb un rerefons lúdic i de diversió.

Aquesta activitat es pot realitzar en diferents dies en funció de la disposició i dels horaris personals de les alumnes. Busquem la millor manera per poder combinar estudis i esport!!!

Horaris

Grup C1. Dimarts i dijous 19:15h a 20:45h
Grup C2. Dilluns i dimecres 19:15h a 20:45h
Grup C1 Grup C2